Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Deze website wordt in werking gesteld door Vesba BV ("wij", "ons" of "onze"). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en/of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op de site.

Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vesba. Het merk Vesba en de andere merken, namen en logo's mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Vesba komen.


Terug